Taina Riipinen

Toimitusjohtaja, työyhteisön kehittäjä

Taina Riipinen on Awenin visionääri. Hän hahmottaa isot kokonaisuudet ja luotsaa Awenia eteenpäin. Taina innostuu kaikesta uudesta, myös erittäin vaikeista asioista. Palo tarttua niihin näkyy hyvänä lopputuloksena – Taina tekee aina, mitä lupaa. Harvalla on sellaista voimaa ja sinnikkyyttä, mitä Tainalla on. Pitkä työkokemus antaa varmuutta, jota tässä ammatissa tarvitaan.

Koulutukseltaan Taina on sosionomi ja työnohjaaja. Hänellä on myös johdon työnohjaajan ja valmentajan Master-CSLE® pätevyys.

Rohkeasti tulta päin

”Jotkin tilanteet ovat jäätävää katseltavaa. Kun menen organisaatioon ensimmäistä kertaa ja kokoonnumme yhdessä kokoustilaan, näen ihmisten kehonkielestä aika paljon.  Äänenpainot, istumajärjestys, katseet, toisten keskeyttäminen ja ilmeet – niistä voi päätellä, miten tulehtunut tilanne työyhteisössä on. Ja näin siis jo ennen kuin minulle on kerrottu lainkaan siitä, mistä kiikastaa. Ulkopuolisena ja ammattilaisena nämä asiat on usein helpompi nähdä.

Paras tietenkin olisi, ettei asioita päästettäisi luisumaan näin huonolle tolalle. Joskus niin kuitenkin vain käy, eikä työyhteisö kykene korjaamaan tilannetta omin voimin. Organisaation johdolla ei välttämättä ole edes selkeää käsitystä siitä, miksi työpaikalla voidaan huonosti. Miksi tuottavuus laskee ja poissaolot lisääntyvät. Miksi kommunikaatio ei pelaa ja miksi yhteistyö takkuaa.

Aina muutokseen ei olla valmiita, vaikka nykytilanne olisi epätyydyttävä. Pelätään epäonnistumista ja työlästä muutosvaihetta. Ainoa oikea ratkaisu on kuitenkin mennä rohkeasti kipua kohti. Tässä korostuu luottamuksen merkitys. Kun asiakas luottaa minuun ja minä häneen, emme voi yhdessä epäonnistua. Onnistumisen edellytyksenä onkin aina saumaton, rehellinen ja aito yhteistyö minun ja asiakkaan välillä. Näin mahdottomasta tulee mahdollinen. Silloin tämä työ on palkitsevaa ja tuottaa iloa – myös meille.”