Palvelut

Palautamme tasapainon työpaikoille

Työhyvinvointikartoitukset

Työhyvinvointikartoituksissamme painottuu ratkaisukeskeisyys. Ne antavat todenmukaisen kuvan työyhteisön voinnista ja kehittämistarpeista. Lomakekyselyiden sijaan suosimme henkilökohtaisia haastatteluita. Kartoituksen avulla löydetään tasapainoon vaikuttavat tekijät ja tehdään toimenpidesuositukset

Työnohjauspalvelut ja coaching

Työnohjauksen viitekehyksenä on työn parempi ymmärtäminen toimialasta riippumatta. Työnohjauksen avulla löydetään keinoja työn kuormittavuuden säätelyyn, vahvistetaan ammatillista kehitystä ja tuetaan työyhteisöä muutoksissa. Tavoitteena on turvata työssä tarvittavat menestystekijät ja kehitys. Tarjoamme työnohjausta ja coachingia yksilöille ja ryhmille joko asiakkaan tiloissa tai etänä.

Erityistilanteiden tuki – kun omat keinot eivät enää riitä

Työpaikkojen erilaiset muutokset organisaatiomuutoksista YT-neuvotteluihin ja irtisanomisiin ovat aina kriisi työyhteisölle. Toimiva työyhteisö, sen keskinäinen luottamus ja luottamus johtoa kohtaan valmistavat yhteisön kohtaamaan kipeätkin muutokset. Hyvä työyhteisö säilyttää toimintakykynsä vaikeinakin aikoina.

 • Työterveyspsykologin palvelut
 • Konfliktitilanteiden ratkaisut työpaikoilla
 • Kriisi- ja poikkeustilanteiden tuki ja ratkaisut
 • YT-tukipalvelut neuvottelijoille, irtisanoituille sekä työsuhteeseen jääville
 • Konsultointi rekrytoinneissa

Koulutukset ja webinaarit

Tarjoamme työhyvinvointiin ja työyhteisötaitoihin liittyviä koulutuksia ja webinaareja. Yhdessä asiakkaan kanssa sovitaan koulutuksien sisällöistä ja kestosta muutamista tunneista pidempiin prosesseihin. Suosittuja kokonaisuuksia ovat esimerkiksi

 • Työyhteisön hyvinvointi ja toimintakyky poikkeusoloissa
 • Esimiehenä poikkeusoloissa
 • Muutoksen murros – jaksaminen ja työkalut
 • Tunteet työssä
 • Psykologinen turvallisuus – toimivan työyhteisön peruspilarit
 • Pää kylmänä paineen alla – Oman työn johtaminen
 • YT-prosessin tuki