Palvelut

Palautamme tasapainon työpaikoille

Työhyvinvointikartoitukset

Teemme työhyvinvointikartoitukset inhimillisellä otteella. Lomakekyselyiden sijaan suosimme henkilökohtaisia haastatteluita. Ne antavat todenmukaisen kuvan työyhteisön voinnista ja kehittämistarpeista.

  • Kartoitukset tasapainoon vaikuttavista tekijöistä ja toimenpidesuositukset

Työnohjauspalvelut ja coaching

Työnohjauksen tavoitteena on työn parempi ymmärtäminen toimialasta riippumatta. Työnohjauksen avulla löydetään keinoja työn kuormittavuuden säätelyyn, vahvistetaan ammatillista kehitystä ja tuetaan työyhteisöä muutoksissa.

  • Tavoitteena turvata työssä tarvittavat menestystekijät ja kehitys

Erityistilanteiden tuki – kun omat keinot eivät enää riitä

Työpaikkojen erilaiset muutokset organisaatiomuutoksista YT-neuvotteluihin ja irtisanomisiin ovat aina kriisi työyhteisölle. Toimiva työyhteisö, sen keskinäinen luottamus ja luottamus johtoa kohtaan valmistavat yhteisön kohtaamaan kipeätkin muutokset. Hyvä työyhteisö säilyttää toimintakykynsä vaikeinakin aikoina.

  • Työterveyspsykologin palvelut
  • Konfliktitilanteiden ratkaisut työpaikoilla
  • Kriisitilanteiden ratkaisu – myös juristi- ja taloushallintokonsultoinnit yhteistyössä Awenin verkoston kanssa
  • YT-tukipalvelut neuvottelijoille, irtisanoituille sekä työsuhteeseen jääville
  • Konsultointi rekrytoinneissa

Koulutukset ja hyvinvointimatkat

Kokonaisvaltainen hyvinvointi on enemmän kuin selviytymistä päivästä toiseen. Työniloa ja kokonaisvaltaista hyvinvointia jokainen voi rakentaa itse. Tehdään yhdessä hyvästä paras. Johtohenkilöstön sitoutuminen työhyvinvoinnin kehittämiseen on työhyvinvoinnin perusta, joten aito yhteistyö johdon kanssa on välttämätöntä.

  • Työyhteisö-, esimies- ja johtajuustaitoja kehittävät koulutukset
  • Täsmäkoulutukset yhteistyössä taloushallinnon ammattilaisten ja juristien kanssa
  • Koulutukset ja hyvinvointimatkat kohdennetaan työyhteisöjen tarpeeseen