Minna Björkman

Työterveyspsykologi, Arbetshälsovårdspsykolog

Minna Björkman luotsaa haastavatkin työhyvinvointia koskevat tilanteet ammattitaidolla kohti ratkaisua. Hänellä on kyky analysoida ongelmat ja auttaa työyhteisöä niiden ratkaisemisessa. Minnan keskusteleva ja läsnäoleva ote on omiaan etenkin silloin, kun työyhteisö on ongelmiensa kanssa täysin jumissa.

Koulutukseltaan Minna on työterveyspsykologi, toiminnallisten ryhmien ohjaaja TRO, työnohjaaja, RCC coach.

Ihmiset tekevät työpaikan

”Työhyvinvointia on hyvin vaikea mitata. Olemme tottuneet erilaisiin työtyytyväisyyskyselyihin, lomakkeisiin ja sähköisiin kysymyspattereihin. Kyselyiden tulokset paljastavat useimmiten työpahoinvoinnin, tietyt ongelmakohdat. Työhyvinvoinnin tarkastelu on vaikeampaa, sillä se ei ole yksi, erillinen asia, vaan useiden asioiden summa. Siihen vaikuttavat erilaiset käytännön asiat: esimerkiksi se miten työyhteisöä johdetaan, ja miten työpaikalla vuorovaikutetaan. Työhyvinvointiin vaikuttaa myös ihmisen oma henkinen tasapaino.

Työhyvinvointia voi verrata siivoamiseen. Niin kauan kuin se on hoidettu hyvin, kukaan ei huomaa sitä. Vasta, kun siinä on puutteita, se huomataan.

Lyhyet sairauspoissaolot lisääntyvät usein pahoinvoivassa työyhteisössä. Ihmisten vuorovaikutus takkuaa, sopimuksista ei pidetä kiinni, eikä työtoverista välitetä. Parannusehdotuksiin reagoidaan negatiivisesti ja muutoksia vastustetaan, olivat ne millaisia tahansa. Työpahoinvoinnista voi kertoa myös se, että puhutaan pahaa muista. Nämä asiat ruokkivat toisiaan.

Me Awenilla emme kartoita työpaikan tilannetta ainoastaan lomakekyselyin. Me haastattelemme ihmiset yksitellen, kuuntelemme ja annamme heille mahdollisuuden kertoa ajatuksiaan työstään ja työyhteisön dynamiikasta. Tavoitteena on toimintakykyinen työpaikka, jossa ihmiset työskentelevät yhdessä parhaalla mahdollisella tarmolla.”